Transport logistyka

Podstawowym wydźwiękiem logistyki jest umieszczenie słusznych artykułów, dóbr i usług, w odpowiednim miejscu, czasie oraz wymogach, przyczyniając się do maksymalnej lukratywności firmy. Logistyka ma na celu ukontentowanie popytu na bardzo dobre warunki usług, kosztu i jakości. Zajmuje się administrowaniem potrzebnymi środkami do osiągnięcia tego celu, takimi jak przestrzenie, transport, informatyka. Mobilizuje zarówno właściwe zasoby ludzkie jak oraz finansowe - więcej na transport logistyka. Zabezpieczenie jakości usług, to znaczy zgodność z wymaganiami kontrahenta, dają firmie przewagę nad konkurencją. Prowadzenie tego o niskich wydatkach pozwala polepszyć zyski firmy. Osiągnięcie tego, gwarantując bezpieczeństwo, pozwala jednostce gospodarczej uniknąć kar, niemniej jednak również dbać o środowisko naturalne. Te parametry zezwalają na wyjaśnienie strategicznego charakteru funkcji logistycznej w jednostce gospodarczej. Dzisiaj kierownicy logistyki są członkami komitetów kierowniczych w przedsiębiorstwach oraz dają sprawozdania akcjonistom. Zadania logistyków są różne: operacyjne, taktyczne oraz strategiczne.

0 komentarze:

Prześlij komentarz